ipday
ประกาศอบต.บางหมาก เรื่อง เปืดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน PDF พิมพ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก  เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ แบบเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก จำนวน  1 คัน
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com