ipday
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก  โทรศัพท์ 075-290895
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com